Privacybeleid


De stichting bewaart alleen gegevens van personen die door deze personen zelf zijn verstrekt.

De volgende gegevens worden bewaard:

  • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identificatie op socale media.
    Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met de betrokkene te communiceren.
  • Bankgegevens.
    Wanneer een persoon, een bedrijf of een organisatie een gift of donatie aan de stichting doet, dan beschikt de stichting daarmee impliciet over het IBAN-nummer van de rekening waarvandaan de gift of donatie is gedaan. Dit IBAN-nummer staat op het dagafschrift van de bank van de stichting en wordt niet op andere wijze door de stichting opgeslagen. Dit IBAN-nummer moet gedurende de wettelijke bewaartermijn van bankgegevens worden bewaard.
  • Onderdeel waar de Nederlands-Indië- of Nieuw-Guinea-veteraan gediend heeft.
    Dit gegeven wordt uitsluitend gebruikt om bijeenkomsten met andere (klein)kinderen van veteranen van hetzelfde onderdeel of andere belanghebbenden te organiseren.

Al deze gegevens worden nooit zonder expliciete toestemming van de betrokkene aan derden (individuen, organisaties of bedrijven) verstrekt, tenzij dit wettelijk of juridisch vereist is.

Deze gegevens worden in de computers van de bestuurdersleden bewaard, die ervoor zorg zullen dragen dat deze worden beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.

Verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van deze gegevens worden binnen een termijn van twee weken ingewilligd.

In e-mails vanuit de stichting naar meerdere individuen worden de geadresseerden altijd in het BCC-vak vermeld, zodat hun e-mailadressen niet aan anderen bekend worden gemaakt.