Over de Stichting

De Stichting heeft geen winstoogmerk en de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is per 23 maart 2018 verleend. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 71224777 met RSIN 858631349.

De statuten en het beleidsplan kunnen worden gedownload.