Donaties,

giften en legaten

Om onze doelstellingen te kunnen bereiken, hebben we uiteraard geld nodig. We willen de volgende mogelijkheden om uw bijdrage hieraan te leveren onder de aandacht brengen:

Donaties: Jaarlijks terugkerende bedragen, waarbij we een minimale bijdrage van 15 euro vragen.

Giften: Eenmalige giften van grotere bedragen. Als een gift voor een bepaald doel (bijvoorbeeld het organiseren van een bijeenkomst of het leggen van een krans) wordt gedaan, stuur dan s.v.p. een bericht met de instructies hiervoor, dan zorgen wij ervoor dat het geld op de bedoelde manier wordt besteed en dan kunnen we ook een bewijs van deze actie terugsturen.

Legaten: Wanneer iemand een deel van zijn of haar erfenis aan onze stichting wil nalaten, dan moet dit testamentair bij een notaris worden geregeld. Neem voor meer informatie contact met uw notaris op.

Aan de stichting heeft de belastingdienst per 23 maart 2018 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Dit betekent dat giften en legaten in principe fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.

Donaties en andere giften kunnen worden overgemaakt naar de volgende bankrekening:
IBAN NL80SNSB0706121082
t.n.v. Stichting Kinderen en Kleinkinderen van Nederlands-Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen