Stichting Kinderen en Kleinkinderen van Nederlands-Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen

Naarmate het aantal bij de Indië-herdenking aanwezige veteranen afnam, voelden hun kinderen en kleinkinderen (de zogeheten 2e en 3e generatie) de behoefte om een rol van betekenis te spelen bij de toekomstige herdenkingen en op andere manieren hun waardering te uiten voor het werk dat hun vaders, moeders, grootvaders en grootmoeders tussen 1945 en 1962 hebben verricht.

Dit heeft geresulteerd in de "Stichting Kinderen en Kleinkinderen van Nederlands-Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen" die op 23 maart door enkele kinderen van Indië-veteranen is opgericht en die op 25 april tijdens de bijeenkomst van de Vrienden van het Indië-Monument voor het eerst is gepresenteerd.

 • De stichting stelt zich ten doel de herinnering in stand te houden aan de veteranen die in de periode 1945 - 1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea actief zijn geweest.
 • Hiermee wil de stichting de traditie voortzetten van de verschillende organisaties van veteranen uit deze periode.
 • De stichting wil dit doel bereiken door:
  • Aandacht te vestigen op de veteranen en hun bijzondere status in die zin dat het de eerste en grootste groep naoorlogse veteranen betreft.
  • Begrip te kweken voor hetgeen de veteranen in de periode 1945 - 1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea uit naam van het Koninkrijk der Nederlanden hebben gedaan.
  • Informatie te verstrekken over de veteranen en hun verrichtingen.
  • Bijeenkomsten van veteranen, hun kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en andere geïnteresseerden c.q. belanghebbenden te organiseren.
  • Tijdens de jaarlijkse herdenking van de veteranen uit Nederlands-Indië, bij het Nationaal Indië-monument te Roermond, op de eerste zaterdag van september een krans te leggen en eventueel een voordracht te geven.
  • Op overige momenten wanneer dit gepast lijkt de veteranen te vertegenwoordigen.
 • De stichting heeft nadrukkelijk niet tot doel om winst te maken.
 • Voor deze activiteiten wil de stichting fondsen werven door:
  • Het stichtingskapitaal,
  • Subsidies en donaties,
  • Erfstellingen, legaten en schenkingen,
  • Eventuele andere verkrijgingen en baten.